GARY KING

Siyaset Bilimcisi ve Sayısal Metodolojist; Sosyal Bilimler Bölüm Direktörü, Harvard Üniversitesi

Gary King, Harvard Üniversitesi’nde Albert J. Weatherhead III Üniversite Profesörüdür -ki bu unvan Harvard’ın en seçkin 26 fakülte unvanından biridir- ve Sayısal ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün Direktörüdür. King, istatistik kuramından pratik uygulamaya kadar uzanan yeniliklere odaklanarak, sosyal bilim araştırmalarında dair pek çok alanda deneysel yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

King, 8 fahri topluluğa Üye olarak seçilmiştir (bu topluluklar; Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan İstatistik Derneği, Amerikan Bilim Geliştirme Akademisi, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi, Siyasal Metodoloji Derneği, Ulusal Sosyal Güvenlik Akademisi, Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akademisi ve Guggenheim Vakfıdır) ve çalışmaları için 50’den fazla ödül ve mükafat kazanmıştır. King, Siyasal Metodoloji Derneği Başkanı ve Amerikan Siyasi Bilimler Derneği Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Science‘da Üst Düzey Yayın Kurulu üyesi, Oxford’da Misafir Öğretim Üyesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Kıdemli Bilim Danışmanı olarak görev yapmıştır.  150’den fazla dergi makalesi, 20 açık kaynaklı yazılım paketi ve 8 kitap yazmıştır.

King “partizan simetri” olarak bilinen ve günümüzde mevzuatın yeniden yapılandırılmasında dürüstlüğe ilişkin yaygın kabul edilmiş standardı ve partizan suistimalini tespit etmek için mahkemeler ve taraflarca kullanılan yöntemleri ilk öneren kişidir. King’in toplu verilerden bireysel davranışları çıkarmaya yönelik “ekolojik çıkarım” yöntemleri, ırkçı hileciliği saptamak için Oy Hakkı Yasasını uygulayan çoğu yargı sisteminde kullanılmaktadır. Keohane ve Verba ile beraber çıkardığı kitabı Designing Social Inquiry (Sosyal Sorgu Tasarlama), siyasal bilimlerde nitel yöntemlerin modern alt alanının oluşturulmasına yardımcı olmuştur, Unifying Political Methodology (Politik Metodolojinin Birleştirilmesi) adlı kitabının da nicel politik metodoloji için benzer bir rolü olmuştur. “Replication, Replication” adlı makalesi, siyaset biliminde veri paylaşım hareketini başlatmıştır ve devam eden uluslararası “Dataverse” projesi, alanlar boyunca süren bu hareketi desteklemektedir. Kültürler arası anket karşılaştırılabilirliğine yönelik “anchoring vignettes” yaklaşımı, araştırmacılar, hükümetler ve diğerleri tarafından 100’den fazla ülkede kullanılmıştır. King, politik açıdan zor koşullarda alışılmadık derecede büyük randomize deneylere imkan veren -Meksika evrensel sağlık sigortası programını değerlendirmek için şimdiye kadar yapılmış en büyük randomize sağlık politikası deneyi ve büyük ölçekli randomize haber medyası deneyini de içeren- “politik olarak sağlıklı” araştırma tasarımlarına öncülük etmektedir. Çin sansürüne ve sosyal medya yayın üretimine yönelik tersine mühendislik uygulamıştır, Sosyal Güvenlik Güven Fonu tahminlerini geliştirmiştir ve akademik olarak, hükümet tarafından ve özel sektörde yaygın olarak kullanılan metin analizleri, nadir olaylar, eksik veriler, ölçüm hataları nedensel çıkarım, istatistiksel sonuçları yorumlama ve seçim tahminleri, ölüm oranları ve uluslararası çatışma.için ampirik yöntemler ve yazılımlar geliştirmiştir.

King’in çalışmaları, akademik alanlarda ve akademinin ötesinde de geniş çapta takip edilmektedir. King, kendi grubunda, yani “19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüze kadar” disipline “en önemli teorik katkıları yapan” siyasal bilimciler grubunda ve sosyal bilimlerde en çok alıntı yapılan araştırmacıların bulunduğu listelerde en çok alıntı yapılan siyaset bilimcisi olarak listelenmiştir. King’in birçok eski öğrencisi ve doktora sonrası eğitim verdiği öğrenciler, şu anda dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve şirketlerinde görev yapmaktadır. Yayınlanmaya yönelik araştırmalarda, birçok öğrencisi de dahil olmak üzere 150’den fazla araştırmacıyla işbirliği yapmıştır.  The Political Methodologist‘in, (Siyasi Metodolojist) kurucu editörü olarak 30’dan fazla yazı işleri ile alakalı, kar amacı gütmeyen ve kurumsal kurulda ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin, Siyasi ve Sosyal Araştırmalara yönelik Üniversiteler arası Konsorsiyumun, Siyasal Metodoloji Derneğinin, Orta Batı Siyasi Bilimler Derneğinin ve Davranış Bilimleri İleri Araştırma Merkezinin yönetim konseylerinde görev almıştır.

King aynı zamanda deneyimli bir girişimcidir.  Crimson Hexagon, Learning Catalytics (Pearson) tarafından alındı), Perusall, Thresher, OpenScholar ve diğer firmaların kurucu ortağı ve orijinal teknolojilerinin yaratıcısıdır. Bu teknolojiler için 6 adet patent almıştır.