HAILE OWUSU

Mashable, Baş Veri Bilimcisi

Mashable’in Baş Data Bilimcisi olan Haile Owusu, şirketin Velocity ve Knowledge Graph teknolojilerinin gelişimini denetleyerek şirketin veri bilimi uğraşlarına katkıda bulunuyor. Uzmanlığı istatistiksel öngörü olan Owusu’u kuramsal fizik üzerine Rotgers Üniversitesinde doktora, University of London’da master ve Yale’de de lisans yapmıştır.

Tanıtım Kiti

Dokümanı indirmek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.