JOHN ZIMMERMAN

Yapay Zekâ ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Profesörü, Carnegie Mellon Üniversitesi

Bir etkileşim tasarımcısı ve araştırmacısı olan John Zimmerman, Carnegie Mellon Üniversitesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Fakültesi’nde Tang Family profesörü olarak görev yapmaktadır. John etkileşim tasarımı, hizmet inovasyonu, tasarım teorisi ve herkes için tasarım konularında dersler vermektedir. Araştırma konuları şu dört alana yayılmaktadır: akıllı sistemlerle etkileşim, kendin için tasarım, sosyal programlama yoluyla kamu hizmeti inovasyonu ve tasarım yoluyla araştırma. Araştırmaları; cisimleri, muhtemel geleceği keşfetme mekanizmaları haline getirme süreciyle bağlantılıdır. John tasarım sorgulamasının bilimsel ve mühendislik sorgulama ile nasıl entegre edileceği üzerine çalışmaktadır. HCI alanındaki özellikle tasarım yoluyla araştırma ve akıllı sistemlerle etkileşim üzerine akademik katkıları ufuk açıcıdır. John ayrıca, ‘Uygulama Yoluyla Tasarım Araştırması’ isimli kitabın yazarlarından biridir. Aynı zamanda herkesin tablet ve akıllı telefonları ile ekran kaydırabilmesi yönteminin de müşterek mucididir.