Yılın En İlham Verici Haftası

Brand Week Istanbul, Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen dev bir organizasyon. Son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul’u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırmak isteyen Brand Week Istanbul, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham vermeyi amaçlayan bir etkinlikler dizisi.

2018 KONUŞMACILARI

 • Barry Schwartz ekonomi ve psikolojinin ilişkisi…
  BARRY SCHWARTZ

  BARRY SCHWARTZ

  Psikolog; Sosyal Teori ve Davranış Bilimleri Profesörü; Yazar

  Barry Schwartz ekonomi ve psikolojinin ilişkisi üzerine çalışmalara sahiptir, tespit ettiği sarsıcı kavramları günlük yaşama uyarlamaktadır.

   

  2015 yılında yayımlanan “Why We work” adlı kitabında çalışmanın hayatımızdaki önemini ve işlevinden bahsetmektedir. Çalışmanın kültürümüze nasıl yansıdığını ve çalışma hayatını daha verimli hale getirerek bunun hayatta çizdiğimiz yola nasıl fayda sağlayabileceğini okurlarına anlatmaya çalışmaktadır. 2011 yılında yayımlanan “Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing” adlı kitabında akıl kavramı üzerine fikirlerini paylaşmıştır.

  2005’te yayımlanan “The Paradox of Choice: Why More Is Less” adlı kitabında ise okurlarına seçim yapabilmenin öneminden ve önümüzde birçok seçeneğin olmasının aslında kararsız kalabilmemizden ve bize göre en doğruyu tercih etsek dahi bundan tatmin olamama durumunun kaçınılmazlığı konularından bahsetmiştir. Kitabın 14 dilde çevirisi yapıldı, Business Week ve Forbes Magazine tarafından o senenin en başarılı iş kitapları arasında gösterildi.

  Barry  halen UC Berkeley’s Haas School of Business’te öğretim üyesidir. Yayımlanmış 10’dan fazla kitabı ve meslek dergilerinde yayımlanan 100’den fazla makalesi vardır. National Science Foundation, The Alfred P. Sloan Foundation ve MacArthur Foundation tarafından çalışmalarına bağış sağlanmıştır. Amerikan Psikoloji Derneği ve Amerikan Psikoloji Bilimi Örgütü’nün üyesidir.

  The New York Times, The New York Times Magazine, the Chronicle of Higher Education, Parade Magazine, USA Today, Advertising Age, Slate, Scientific American, The New Republic, Newsday, the AARP Bulletin, the Harvard Business Review ve The Guardian gibi dergilerde birçok makalesi yayımlanmıştır. Birçok radyo yayınına katılmıştır ve geniş kitlelere seslenmiştir. 5 bin kişiden fazlaya hitap ettiği birçok konuşma gerçekleştirmiştir. Bu kitlelerin arasında İngiliz ve Hollanda siyasileri; sağlık, bireysel finans, restoranlar, süpermarketler, tüketici elektroniği, ofis ekipmanları, yazılım geliştirme, e-ticaret, reklam, sanat ve eğlence, ev aletleri ve askeri ile ilgili sektörler ve firmaların yöneticileri ve çalışanları yer almaktadır. Kendisine göre modern toplumdaki karar verememe sorunu birçok yerde mevcuttur ve çözülmesi gereken bir durumdur.

 • Gary King, Harvard Üniversitesi'nde Albert J.…
  GARY KING

  GARY KING

  Siyaset Bilimcisi ve Sayısal Metodolojist; Sosyal Bilimler Bölüm Direktörü, Harvard Üniversitesi

  Gary King, Harvard Üniversitesi’nde Albert J. Weatherhead III Üniversite Profesörüdür -ki bu unvan Harvard’ın en seçkin 26 fakülte unvanından biridir- ve Sayısal ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün Direktörüdür. King, istatistik kuramından pratik uygulamaya kadar uzanan yeniliklere odaklanarak, sosyal bilim araştırmalarında dair pek çok alanda deneysel yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

  King, 8 fahri topluluğa Üye olarak seçilmiştir (bu topluluklar; Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan İstatistik Derneği, Amerikan Bilim Geliştirme Akademisi, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi, Siyasal Metodoloji Derneği, Ulusal Sosyal Güvenlik Akademisi, Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akademisi ve Guggenheim Vakfıdır) ve çalışmaları için 50’den fazla ödül ve mükafat kazanmıştır. King, Siyasal Metodoloji Derneği Başkanı ve Amerikan Siyasi Bilimler Derneği Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Science‘da Üst Düzey Yayın Kurulu üyesi, Oxford’da Misafir Öğretim Üyesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Kıdemli Bilim Danışmanı olarak görev yapmıştır.  150’den fazla dergi makalesi, 20 açık kaynaklı yazılım paketi ve 8 kitap yazmıştır.

  King “partizan simetri” olarak bilinen ve günümüzde mevzuatın yeniden yapılandırılmasında dürüstlüğe ilişkin yaygın kabul edilmiş standardı ve partizan suistimalini tespit etmek için mahkemeler ve taraflarca kullanılan yöntemleri ilk öneren kişidir. King’in toplu verilerden bireysel davranışları çıkarmaya yönelik “ekolojik çıkarım” yöntemleri, ırkçı hileciliği saptamak için Oy Hakkı Yasasını uygulayan çoğu yargı sisteminde kullanılmaktadır. Keohane ve Verba ile beraber çıkardığı kitabı Designing Social Inquiry (Sosyal Sorgu Tasarlama), siyasal bilimlerde nitel yöntemlerin modern alt alanının oluşturulmasına yardımcı olmuştur, Unifying Political Methodology (Politik Metodolojinin Birleştirilmesi) adlı kitabının da nicel politik metodoloji için benzer bir rolü olmuştur. “Replication, Replication” adlı makalesi, siyaset biliminde veri paylaşım hareketini başlatmıştır ve devam eden uluslararası “Dataverse” projesi, alanlar boyunca süren bu hareketi desteklemektedir. Kültürler arası anket karşılaştırılabilirliğine yönelik “anchoring vignettes” yaklaşımı, araştırmacılar, hükümetler ve diğerleri tarafından 100’den fazla ülkede kullanılmıştır. King, politik açıdan zor koşullarda alışılmadık derecede büyük randomize deneylere imkan veren -Meksika evrensel sağlık sigortası programını değerlendirmek için şimdiye kadar yapılmış en büyük randomize sağlık politikası deneyi ve büyük ölçekli randomize haber medyası deneyini de içeren- “politik olarak sağlıklı” araştırma tasarımlarına öncülük etmektedir. Çin sansürüne ve sosyal medya yayın üretimine yönelik tersine mühendislik uygulamıştır, Sosyal Güvenlik Güven Fonu tahminlerini geliştirmiştir ve akademik olarak, hükümet tarafından ve özel sektörde yaygın olarak kullanılan metin analizleri, nadir olaylar, eksik veriler, ölçüm hataları nedensel çıkarım, istatistiksel sonuçları yorumlama ve seçim tahminleri, ölüm oranları ve uluslararası çatışma.için ampirik yöntemler ve yazılımlar geliştirmiştir.

  King’in çalışmaları, akademik alanlarda ve akademinin ötesinde de geniş çapta takip edilmektedir. King, kendi grubunda, yani “19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüze kadar” disipline “en önemli teorik katkıları yapan” siyasal bilimciler grubunda ve sosyal bilimlerde en çok alıntı yapılan araştırmacıların bulunduğu listelerde en çok alıntı yapılan siyaset bilimcisi olarak listelenmiştir. King’in birçok eski öğrencisi ve doktora sonrası eğitim verdiği öğrenciler, şu anda dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve şirketlerinde görev yapmaktadır. Yayınlanmaya yönelik araştırmalarda, birçok öğrencisi de dahil olmak üzere 150’den fazla araştırmacıyla işbirliği yapmıştır.  The Political Methodologist‘in, (Siyasi Metodolojist) kurucu editörü olarak 30’dan fazla yazı işleri ile alakalı, kar amacı gütmeyen ve kurumsal kurulda ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin, Siyasi ve Sosyal Araştırmalara yönelik Üniversiteler arası Konsorsiyumun, Siyasal Metodoloji Derneğinin, Orta Batı Siyasi Bilimler Derneğinin ve Davranış Bilimleri İleri Araştırma Merkezinin yönetim konseylerinde görev almıştır.

  King aynı zamanda deneyimli bir girişimcidir.  Crimson Hexagon, Learning Catalytics (Pearson) tarafından alındı), Perusall, Thresher, OpenScholar ve diğer firmaların kurucu ortağı ve orijinal teknolojilerinin yaratıcısıdır. Bu teknolojiler için 6 adet patent almıştır.

   

 • Karina, son yedi yılını, rekor büyüme ve…
  KARINA WILSHER

  KARINA WILSHER

  Anomaly, Ortak ve Global Operasyondan Sorumlu Başkan

  Karina, son yedi yılını, rekor büyüme ve gelişim sürecine liderlik ettiği Anomaly’nin New York’taki hakim ofisinin ortağı ve CEO’su olarak geçirmiştir. 2017 yılının başında Global Operasyondan Sorumlu Başkanı olarak atanmış, önde gelen kilit müşterilerinin yönetimini üstlenmiş ve Anomaly’nin yedi ofisinin güçlendirme çalışmalarına yardımcı olmuştur ve bunun yanı sıra, şirketin sektörün ön saflarındaki gelişimini de devam ettirmiştir.

  Anomaly, LA, New York, Toronto, Londra, Amsterdam, Berlin ve Şanghay’da ofisleri bulunan, tarifi güç ama çalışması heyecan verici olan ‘yeni model’ bir şirkettir. Anomaly’i kullanan tanınmış isimler listesinde Budweiser, Diageo, Google, Hershey’s, New York Life, Nike, Panera, SONOS ve YouTube yer almaktadır. Aynı derecede ilginç olan ise, Anomaly’nin, Eric Ripert ile bir mutfak yaşam tarzı markasını, ABD’de 1 numaralı dudak nemlendiricisi olan EOS’un yaratılmasını ve en son olarak da ödüllü tıbbi kanabis markası dozunun piyasaya sürülmesini içeren IP portföyüdür.

  Karina, bundan önce, Fallon Londra’nın Ortağı ve İdari Direktörü olarak görev yapmıştır ve başarılı bir şekilde kuruluşundan itibaren gelişmesine katkıda bulunmuş ve en iyi on kuruluş arasına sokmayı başarmıştır; Kuruluş, Campaign’in Yılın Kurumu ödülünü (iki kez) kazanmış ve dünyanın en yaratıcı şekilde ödüllendirilmiş kurumu olmuştur (Gunn Report).

  Karina, sektörde daha çok kadın lider olmasını teşvik etmek ve geliştirmek için kurulan ABD’deki “Straight Up”ın kurucusu Effie Worldwide’ın Yönetim Kurulu Üyesidir, ve öncesinde Londra’da Reklam ve İletişimde Kadınlar Londra’nın (WACL) aktif bir üyesiydi.

 • Nicola Mendelsohn 2013’ten beri Facebook’un…
  NICOLA MENDELSOHN

  NICOLA MENDELSOHN

  Facebook EMEA, Başkan Yardımcısı

  Nicola Mendelsohn 2013’ten beri Facebook’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu başkan yardımcısıdır.

  İngiltere’de DCMS ve BEIS kuruluşlarında Yaratıcı Endüstriler Konseyinde eşbaşkandır. Diageo firmasında bağımsız direktör olarak görev almaktadır ve Londra Belediye Başkanı’na danışmanlık veren ekibin parçasıdır.

  2015 senesinde kreatif endüstrisine katkılarından dolayı İngiltere’de CBE ödülüne layık görülmüştür.

  Reklamcılık kariyerine BBH’ta başlamış, Grey London’da yönetim kurulunda devam etmiştir.

  2008 yılında Karmarama’da yönetim kurulu başkanı olmuştur.

  Bu görevlerinin yanısıra, IPA’da ilk kadın başkan, Kadın Reklamcılar ve İletişim Londra kulübünde de yönetim kurulunda yer almaktadır.

   

 • Moran Cerf, Kellogg İşletme Fakültesinde ve…
  MORAN CERF

  MORAN CERF

  Nörobilim Uzmanı; İşletme Profesörü, Kellogg School of Management

  Moran Cerf, Kellogg İşletme Fakültesinde ve Northwestern Üniversitesindeki nörobilim programında nörobilim ve işletme profesörü olarak çalışmaktadır.

  Dr.Cerf aynı zamanda karmaşık sistemler enstitüsünün bir üyesi ve MIT Media Lab’de ise misafir öğretim üyesidir.

  Çalışmalarında psikolojimizin, davranış değişikliklerinin, duygunun, karar vermenin ve hayallerin altında yatan mekanizmaları anlamak için nörobilim yöntemlerini kullanmaktadır.

  Çalışmaları örneğin şu tip soruları ele almaktadır: “Beynimizdeki bilinçli algılar nasıl oluşmaktadır?”, “Duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz?” ve “İçeriği ilgi çekici bulup bulmayacağımızı hangi beyin mekanizmaları belirler?”

  Son zamanlardaki odak noktası, karar verme sürecinin altında yatan nörolojik mekanizmalar olmuştur. Bu sayede, gelecekteki seçimlerimizi tahmin etmeye ve kararlarımızda ne kadar özgür olduğumuzu araştırmaya yönelik yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Takdir gören çalışmalarında, Prof. Cerf, hastanın beynine yerleştirilen elektrotları kullanmakta ve münferit sinir hücrelerinin aktivitesini kaydederek beyin ameliyatı geçiren hastaları incelemektedir. Bu nedenle de, çalışmaları beynimizi direkt olarak içten gözlemleyerek psikolojimizi anlamanın yeni bir yolunu sunmaktadır.

  Dr. Cerf, Tel-Aviv Üniversitesi’nden Fizik alanında lisans derecesi ve Felsefe alanında yüksek lisans derecesi almıştır ve Caltech’te de nörobilim alanında doktora yapmıştır.

  Çok sayıda patenti vardır ve eserleri, Nature and Journal of Neuroscience gibi geniş kapsamlı akademik dergilerin yanı sıra  Scientific American Mind, Wired, New Scientist gibi popüler bilim dergilerinde ve diğer mecralarda yayınlanmıştır.
  PopTech, TED, TEDx, Google Zeitgeist, DLD ve diğer yerlerde yaptığı halka açık konuşmalarla araştırmalarının çoğunu halkın erişimine açmış ve milyonlarca izlenme sayısına ulaşmış ve çok sayıda takipçi toplamıştır.

  Buna ek olarak, Öğretim iyileştirme ödülü ve mükemmellik için prestijli başkanlık ödülü de dahil olmak üzere çalışmaları için çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Kısa bir süre önce “40 yaşın altında önde gelen 40 profesörden biri” seçilmiştir.

  Dr. Cerf’in akademik kariyeri öncesinde, yaklaşık on yıllık bir iş hayatı olmuştur; bilgisayar güvenliği (bilgisayar korsanı olarak), ilaç, telekom, moda, yazılım geliştirme ve yenilik araştırmalarında çeşitli görevler üstlenmiştir.

  Dr. Cerf, Amerikan Film Enstitüsü’nün (AFI) Alfred P. Sloan profesörüdür; burada, filmde bilim üzerine yıllık senaristlik dersi vermektedir ve CBS’nin “Bull” ve “Limitless”i, USA Network’ün “Falling Water”ı gibi çeşitli TV şovlarına ve daha fazlasına ve çeşitli  Hollywood filmlerine danışmanlık yapmaktadır.

 • “The Wallet Allocation” ve “Why Loyalty…
  LERZAN AKSOY

  LERZAN AKSOY

  Fordham University, Pazarlama Profesörü ve Yazar

  “The Wallet Allocation” ve “Why Loyalty Matters” kitaplarıyla New York Times en çok satanlar listesine girmiştir. Müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati konularında dünya çapında üne sahiptir.

  Yaptığı araştırmalar, kendisine dünya çapında birçok ödül kazandırmıştır. 2007 yılında Türkiye’de en başarılı genç bilim insanı seçilmiştir. 2012 yılında ise uluslararası sınırların yönetimine katkı sağlayan araştırmalarının ödülü olarak hayatboyu geçerliliği olan Yönetim Onur Ödülüne layık gösterilmiştir. Topluma sağladığı araştırmalarla ve eğitimlerle  Koç Üniversitesi ve Fordham Universitesi tarafından ödüllere layık görülmüştür.

  Aksoy, Fordham Universitesi’nde pazarlama üzerine dersler vermektedir; lisans programının yardımcı dekanı olarak görevine devam etmektedir.

 • New York Times çok satanlar listesine giren…
  TIMOTHY KEININGHAM

  TIMOTHY KEININGHAM

  St. John University, Pazarlama Profesörü; Rockbridge Associates, Strateji ve Müşteri İlişkileri Direktörü

  New York Times çok satanlar listesine giren “The Wallet Allocation Rule” kitabının yazarı Dr. Tim Keiningham, müşteri deneyimi yönetimi konusunda dünya çapında bir üne sahiptir.

  Müşteri deneyimi alanında yapmış olduğu araştırma sayesinde 12’den fazla saygın ödüle layık görülmüştür. Amerikan Pazarlama Topluluğu’nun kendisine layık gördüğü ödül her sene sadece bir kişiye verilen çok özel bir ödüldür.

  New York’ta yer alan St. John’s Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Rockbridge Associates firmasında çalışmaya başlamadan önce, dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos’ta 17 sene boyunca birçok pozisyonda çalışmıştır. Ipsos’taki son 7 senesini Küresel Stratejiden Sorumlu Direktör’ü olarak geçirmiştir.

 • Luke Williams, Qualtrics’te Kullanıcı…
  LUKE WILLIAMS

  LUKE WILLIAMS

  Qualtrics, (CX) Müşteri Deneyimi Direktörü - NYT Best Seller Yazarı

  Luke Williams, Qualtrics’te Kullanıcı Deneyimi (CX) Departmanı başkanıdır. Aynı zamanda ödüllü bir araştırmacı ve New York Times ve USA Today’in en çok satanlar listesindeki “The Wallet Allocation Rule” ile Bookscan’in en çok satanlar listesindeki “Why Loyalty Matters” kitaplarının yazarıdır. Bir istatistikçi ve metodolojist olan Luke CX, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, müşteri yatırımının dönüştürülmesi, strateji ve mantıksal analiz alanlarında bir düşünce lideridir. Luke’un çalışmaları Harvard Business School Case Study dahil olmak üzere birçok akademik ve ticari dergilerde yayınlanmıştır.

  Luke, Qualtrics’ten önce AECOM’da Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Global müşteri geri bildirimleri ölçümü, analizi ve kavramasından sorumlu olmuştur. Ondan önce ise Ipsos Loyalty’de Araştırma Yöntemleri Başkanı, Danışmanlık Müdürü, Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı gibi birçok pozisyonda bulunmuştur.

  Luke, Marketing Research Association (MRA) ve CXPA üyesidir. İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nde Araştırma Yöntemleri Bölümü’nde master yapmıştır.

 • Yönetici Kreatif Direktör olarak, Lucio…
  LUCIO RUFO

  LUCIO RUFO

  R/GA London, Yönetici Kreatif Direktör

  Yönetici Kreatif Direktör olarak, Lucio 2008’den bu yana tasarım departmanında liderlik yapıyor. Lucio, Nike, Beats by Dre, Unilever, Aston Martin, Nokia dahil olmak üzere 14 sektör lideri küresel marka (sayma) sunan olağanüstü bir tasarım ekibinin kurulmasına yardımcı olmaktan sorumludur.
  Lucio, Nike, Beats by Dre, Unilever, Aston Martin, Nokia, Disney, BBC, Heineken ve Google’ın da aralarında bulunduğu 14 endüstri lideri küresel markaya hizmet veren olağanüstü bir tasarım ekibinin kurulmasına yardımcı olmaktan sorumludur.

  Grafik ve interaktif tasarımda 13 yıldan fazla deneyime sahip olan Lucio’nun becerileri, insan-bilgisayar etkileşimi, tipografi, tasarım yönü ve marka bilinci konusunda olağanüstü bir anlayışa odaklanıyor. Lucio, gerçek anlamlı ürün ve hizmetler yaratmanın tek yolunun dürüst,insan merkezli ve iyi hazırlanmış bir tasarım yaklaşımı olduğunu düşünüyor. Son yıllarda, Lucio, İletişim Sanatları, One Show Interactive, Cannes Cyber ​​Lions, Londra Uluslararası Ödülleri, D&AD Ödülleri ve CLIO Ödülleri gibi en prestijli sektör ödüllerinde sayısız ödüle layık görülmüştür.

 • Simon Ruda, BIT’nin İçişleri Bakanlığı,…
  SIMON RUDA

  SIMON RUDA

  Behavioural Insights Team, İç İşleri ve Uluslararası Programlar Direktörü

  Simon Ruda, BIT’nin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi birçok devlet kurumu ile birlikte yürüttüğü çalışmalardan sorumludur. Latin Amerika, Asya ve Avrupa’da toplam 12 ülkenin BIT ile sürdürülen çalışmaları da yönetmektedir.

  BIT’nin kurucularından olan Simon’ın kamu politikası ve davranış değişikliği konularında 10 seneden fazla tecrübesi vardır. Bu süre boyunca İngiltere’de birçok bakanlıkla çalışmıştır, dünyanın farklı yerlerinde eğitimler vermiştir. BIT’de çalışmaya başlamadan önce başbakanlık ofisinde strateji ekibinde yer almıştır. Bir süre Pakistan’da Dışişleri Bakanlığına bağlı analist olarak görev yapmıştır. Bu görevinden önce de İngiliz avam kamarasına bağlı olarak danışmanlık görevini sürdürmüştür. Kariyerine pazarlama stratejisti olarak başlayan Simon pek çok global marka ile çalışmış ve araştırmalar yapmıştır.

 • Shelina, Müslüman kitle ile iletişim ve…
  SHELINA JANMOHAMMED

  SHELINA JANMOHAMMED

  Ogilvy Noor, Başkan Yardımcısı

  Shelina, Müslüman kitle ile iletişim ve danışmanlık rolünde dünya çapındaki çalışma yürüten tek ajans olan Ogilvy Noor’da başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sektörün öncülerinden olan Shelina, AdAge Europe dergisi tarafından “Women to Watch” seçilmiştir. Aynı zamanda İngiltere’nin en başarılı 100 Müslüman Kadını listesinde de yer almaktadır. “M Nesli: Yeni Müslüman Gençlik” adlı kitabın yazarıdır.

 • 1968 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.…
  YEKTA KOPAN

  YEKTA KOPAN

  Master of Ceremony

  1968 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babası aracılığıyla henüz çocukken, TRT Ankara Radyosu’nda seslendirme yapmaya başlamıştır. Seslendirme sanatçısı olan ablası Yeşim Kopan gibi Radyo Çocuk Saati Programı’nda seslendirme eğitimi almış ve bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yazın hayatına şiir yazarak başlamıştır. Yaşamına İstanbul’da devam eden Yekta Kopan’ın, öyküleri Hayalet Gemi dergisinde yayınlanmıştır. 1998’de elektronik ortamda yayın yapan AltZine dergisinin ve ardından Türkiye’nin ilk çevrimiçi yayınevi olan Altkitap’ın kurulmasına öncülük etmiştir. Altyazı sinema dergisinde film eleştirileri yazmıştır. Eşik Cini dergisinde öykü üstüne metinler yazmış ve derginin yayın kurulunda görev almıştır. İlk kitabı Fildişi Karası 2000 yılında yayımlanmıştır. Bunu Fildişi Karası, Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri, Yedi Derste Vicdan Muhasebesi, Kara Kedinin Gölgesi ve Karbon Kopya adlı öykü kitapları ile İçimde Kim Var adlı romanı takip etmiştir. ‘Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri’ 2002 yılında Sait Faik Hikâye Armağanına değer görüldü. 2006’da Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali bünyesinde Tiyatro DOT tarafından sahnelenen ve bir İki Kişilik Bir Oyun adlı tiyatro projesinin metnini yazmıştır. Proje Almanya, İtalya ve Hollanda’da sahnelenmiştir. Altı yaş öncesi için yazdığı ve Şilili ressam Alex Pelayo tarafından resimlenen çocuk kitabı “Burun”, 2009 yılında yayımlanmıştır. Kasım 2009’da yayımlan “Bir de Baktım Yoksun” adlı öykü kitabı hem Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne hem de Haldun Taner Öykü Ödülü’ne değer görülerek önemli bir başarı kazanmıştır. Seslendirme sanatçısı olarak hayatı boyunca yaptığı çalışmalar sonucu sanatçının sesi özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri (film) animasyon karakteri miskin Sid ile özdeşleşmiştir. Ayrıca Star Wars Sezon 1,2 ve 3’te Obi-Wan Kenobi’yi ve X Men 2’de Cyclops’u seslendirmiştir.

 • Dr. Benal Tanrisever Şimşek, müzik eğitimine…
  BENAL TANRISEVER ŞİMŞEK

  BENAL TANRISEVER ŞİMŞEK

  Müzisyen, BT Müzikevi ve Sahne Sanatları Kurucusu

  Dr. Benal Tanrisever Şimşek, müzik eğitimine Prof. Ferdi Statzer ile İstanbul Konservatuarı’nda başladı. Çalışmalarına Sergei Rachmaninov’un ögrencilerinden Joseph Raieff ile New York, Juilliard Müzik Okulu’nda aldığı başarı bursu ile devam etti. Okulda lisans ve yüksek lisans derecelerini ayni eğitim senesinde tamamlayan ilk öğrenci oldu. Gösterdiği üstün basarıdan ötürü yüksek lisans, Professional Studies Programi’na kabul edildi. Okul tarafindan ABD’nin çeşitli kentlerinde konserler vermek üzere görevlendirildi. Bir başka başarı bursuyla Berlin’de Hochschule der Künste’de Prof. Georg Sava ile eğitimini sürdürerek “piyano virtüözü” unvanını kazandı. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü doktora programını tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora tez konusu, “Müziğin filmlerde anlatım gücü” pek çok bilimsel araştırmaya referans oldu.

 • 1985-1990 yılları arasında reklam…
  PAUL ENEROTH

  PAUL ENEROTH

  Creative Colleague , Forsman & Bodenfors

  1985-1990 yılları arasında reklam ajanslarında çalıştı. Profesyonel bir müzisyen olduğu dönemde Forsman & Bodenfors ile yolları kesişti ve 2000’den itibaren Forsman & Bodenfors’ta çalışmaya başladı. Paul Eneroth için Forman & Bodenfors‘da yaratıcılık, bir grupta müzik yaratmak gibidir. Kolektif grup en önemlisidir ve Forsman & Bodenfors’da yıldız yoktur…

Yeni Konuşmacılar Eklenmeye Devam Edecektir

BRAND WEEK ISTANBUL 2017’DE NELER OLDU

SPONSORLUK VE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME FORMU